fantasy, action

Digmaang Salinlahi

jonzam

Digmaang Salinlahi ay sumusunod sa mga pangyayari sa Digmaang sumisilakbo sa mga mahiwagang lupain ng Kahimanawari sa pagitan ng mga Lumang Kahariang Tao na kaalyado ng mga Enkanto at ng Konseho.